Geef kinderen een toekomst cadeau!


Activiteiten Mali 2020

December 2020

Als gevolg van corona, dat ook in Mali soms tot tijdelijke sluiting van scholen leidt en de veiligheidssituatie in het land heeft het even geduurd voor we ons project voor jonge tienermoeders dit schooljaar konden laten starten. Inmiddels zijn ze begonnen, later dan gepland, maar dit zijn ze dan! De 20 tienermoeders die we voor het schooljaar 2020/20201ondersteunen. Ze gaan naar de Alpha Ali Seck school in Bandiagara en komen uit Bandiagara en omstreken. Ze gaan naar de hoogste klassen (7, 8 en 9) van de school en zijn tussen de 15-17 jaar oud. Mede dankzij uw steun kunnen zij de school afmaken en zijn ze beter toegerust voor hun verder leven en dat van hun kindDecember 2020

In november heb ik samen met mijn zussen een snelle hulpactie georganiseerd, onder familie vrienden, voor een groep vrouwen in Bandiagara, Mali. Het ging om de ondersteuning van een groep vrouwen rondom Bandiagara, die hun dorp moesten ontvluchten vanwege geweld en daarmee afhankelijk zijn van de hulp van anderen.  Ze hebben van de gemeente onderdak gekregen in een schoolgebouw, maar zijn voor hun eten afhankelijk van de hulp van anderen.
De opbrengst van de actie was boven verwachting: we hebben €1000 mogen ontvangen. Een geweldig bedrag, waarvoor rijst en gierst is gekocht.  Afgelopen week is dit uitgedeeld onder ca. 50 families (merendeels vrouwen en kinderen) die hier ongeveer een maand van kunnen leven. Een mooie actie met een prachtig resultaat.


 

Augustus 2020

Nieuws uit Mali! Dit keer niet over ons project voor de tienermoeders (dat volgt binnenkort ook), maar over onze hulpactie aan de vluchtelingen uit de dorpen rond Bandiagara. De situatie in Mali is nog steeds erg instabiel (recent is er een staatsgreep gepleegd) en vinden er aanslagen plaats door jihadistische groepen. Ook in de regio rondom Bandiagara. Veel mensen vluchten dan ook vanuit de dorpen naar Bandiagara. Dat zorgt voor veel problemen in de opvang en voedselvoorziening. Daarom hebben we besloten om ook voor deze mensen iets te doen. Gisteren heeft onze lokale zusterorganisatie in Bandiagara rijst uitgedeeld via de gemeente. Op de foto de voorzitter van onze organisatie daar en de burgemeester (met sjerp). Hopelijk verbeterd de veiligheidssituatie in de toekomst zodat de mensen zelf weer in hun voedsel kunnen voorzien.  

Activiteiten Mali 2019

December  2019
Blije gezichten in Mali
Afgelopen oktober (start van de scholen in Mali)  zijn de tienermoeders voor  schooljaar 2019/2020 weer geselecteerd door onze projectorganisatie i.s.m. de lokale school in Bandiagara Mali. Nu zijn ook de voedselpakketten weer uitgedeeld. Dank aan alle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt.


Oktober 2019

En dit zijn ze dan! De 20 tienermoeders die we voor het schooljaar 2019/2020 ondersteunen. Ze gaan naar de Alpha Ali Seck school in Bandiagara en komen uit Bandiagara en omstreken. Ze gaan naar de hoogste klassen (7, 8 en 9) van de school en zijn tussen de 15-17 jaar oud. Mede dankzij uw steun kunnen zij de school afmaken en zijn ze beter toegerust voor hun verder leven en dat van hun kind.

 


 

Februari 2019                                                          Bezoek aan  Bandiagara/Mali                                   Op 14 februari  was het zover! Voor het eerste in 7 jaar weer terug naar Mali. Spannend en bijzonder tegelijk.  Er is nog steeds een negatief reisadvies, maar gelukkig ging alles goed en was het heel mooi weer terug te zijn. Ik heb ook een   bezoek  gebracht aan ons project in Bandiagara en dat was natuurlijk prachtig. Alle 20 tienermoeders waren daar en ook onze projectcollega's daar. De directeur van de school waar we mee samenwerken en de voorzitter en secretaris van onze partnerorganisatie daar. Het was heel bijzonder om iedereen nu ook in het echt te kunnen ontmoeten. Het heeft me alleen maar meer gesterkt in  de overtuiging  door te willen gaan met ons werk daar!  de foto's en video's geven dat  weer.  Er wordt in het Frans gesproken en het komt er op neer dat men blij is met onze financiële ondersteuning, dat daarmee niet alleen de tienermoeders maar ook hun kinderen worden ondersteund. Ook een van de meisjes spreekt nog een woord van dank uit. Activiteiten Mali 2018

December 2018

We hebben weer foto's ontvangen van ons project om tienermoeders te ondersteunen naar school te kunnen (blijven) gaan. Eind 2018 zijn er weer schoolspullen, rijst en melkpoeder aan hen (en hun gastgezinnen) uitgedeeld om er voor te zorgen dat 20 meisjes (leeftijd 15- 16 jaar) hun school kunnen afmaken. De spullen zijn uitgereikt door de lokale stichting in Bandiagara i.s.m. de school Ali Alpha Seck in Bandiagara. Alle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk dank!
November 2018

We hebben met behulp van jullie donaties weer schoolmaaltijden en -spullen kunnen uitdelen aan de kinderen in en rond Bandiagara.  We doen dat in nauwe samenwerking met de lokale stichting daar. Samen met de schoolleiding daar beoordelen zij welke kinderen onze steun het hardste nodig hebben. Binnenkort hoepen we jullie ook te kunnen berichten over de tienermoeders die per 1 oktober (start van het schooljaar in Mali) hun schoolopleiding kunnen vervolgen.  

 


Juni 2018


Weer goede berichten uit Mali. In de afgelopen week zijn met het geld van onze donateurs kookspullen geschonken aan een school in één van de dorpen nabij Bandiagara. Daarmee kunnen schoolmaaltijden worden gemaakt voor de schoolkinderen die vaak gedurende de middagpauze moeten overblijven. Zo krijgen ze in elk geval één gezonde maaltijd tijdens de schooldag. 

We hopen u binnenkort ook meer nieuws te kunnen brengen over de 15 tienermoeders die het afgelopen schooljaar met onze steun naar school zijn gegaan. 


Mei 2018

Afgelopen week zijn er weer schoolmaaltijden uitgereikt aan schoolkinderen uit en rond Bandiagara. Dat wordt gedaan in overleg met de schoolleiding. Door het verstrekken van gierst, rijst en anderen levensmiddelen kunnen de scholen de leerlingen van schoolmaaltijden voorzien. De donaties die we aan het begin van dit jaar mochten ontvangen zijn daarvoor ingezet. 


Februari 2018

Goed nieuws uit Mali. Door de gulle giften die we in de afgelopen twee maanden mochten ontvangen konden we de tienermoeders en hun gastgezinnen ondersteunen met extra gierst en schoolspullen. Zo worden de gastgezinnen extra ondersteund en kunnen de tienermoeders naar school. Door de slechte oogst in het najaar van 2017 was een extra gift nodig. Binnenkort verwachten we meer nieuws en foto's over een extra donatie die we konden doen waarbij ook andere schoolkinderen worden ondersteund. Niet alleen wij zijn het jaar goed begonnen, ook de kinderen in en rond Bandiagara, Mali. 


 

Activiteiten Mali 2017

Stichting Ambasiekana Mali ondersteunt in het schooljaar 2017/2018 dertien meisjes in de leeftijd van 12 tot 17 jaar om onderwijs te kunnen volgen.  Het gaat om een kwetsbare groep meisjes die op jonge leeftijd moeder is geworden en door omstandigheden (afkomstig uit arme gezinnen, ongetrouwd, soms verstoten door familie) geen mogelijkheid meer hebben om naar school te gaan. De stichting wil het met behulp van donaties mogelijk maken dat deze meisjes hun school toch kunnen afmaken. De meisjes zijn afkomstig uit dorpen  in de regio van Bandiagara, Mali. Het project wordt begeleid door een lokale organisatie uit Bandiagara met wie onze stichting nauw samenwerkt.

Voor een bedrag van €150 per jaar kan één leerling toegang tot onderwijs worden verschaft. Daarvoor ontvangt zij schoolspullen, maar ook onderdak gedurende de schoolweek bij een gastgezin, voor haar en haar kindje. Juist voor leerlingen afkomstig uit de afgelegen dorpen is het moeilijk om onderwijs te volgen en zijn ze afhankelijk van familie die bereid is hen gedurende de schoolweek op te vangen. 

De lokale organisatie met wie wij samenwerken, heeft gastgezinnen bereid gevonden om deze tienermoeders gedurende de schoolweken op te vangen. Zij ontvangen daarvoor een kleine vergoeding in de vorm van voedsel (gierst of rijst).

Om dit project mogelijk te kunnen maken en wellicht uit te breiden naar meer tienermoeders of andere kwetsbare doelgroepen  is geld nodig in de vorm van donaties. Voor het komende schooljaar hebben wij dat weten te realiseren. Eén van de mensen die enthousiast is geraakt voor dit kleinschalige project en donateur is geworden, is Joke Tjoelker, docent aan de BHS. Vanuit haar werk weet zij als geen ander hoe belangrijk onderwijs is. 

"Ik zie elke dag in de klas hoe kinderen groeien, zelfstandigheid en autonomie verwerven door leren en ontwikkelen. Hun zelfvertrouwen groeit, en daardoor zijn ze in staat voor zichzelf te beslissen. Zij groeien toe naar zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. In Nederland vinden we dat heel vanzelfsprekend, maar in Mali is het dat niet. Ik draag graag bij aan de onafhankelijkheid van jonge tienermoeders, die op achterstand staan ten opzichte van hun leeftijdgenoten zonder kinderen. Alle kinderen hebben recht op een toekomst, op de mogelijkheid zelf te voorzien in je bestaan. Geef tienermoeders in Mali een kans”.

 Wij zijn op zoek naar mensen als Joke of bedrijven, scholen die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de toekomst van deze meisjes. De kosten per leerling bedragen voor één schooljaar €150, maar uiteraard is een deel van dit bedrag ook van harte welkom. Wellicht een idee om samen met een aantal vrienden, kennissen gezamenlijk dit bedrag bijeen te brengen.   Uw giften worden rechtstreeks en volledig ingezet ten behoeve van dit project.  De verantwoording van de besteding van het geld gebeurt via vermelding op onze Facebookpagina (www.facebook.com/OpvangprojectAmbasiekanaMali) en website http://www.ambasiekana.nl/.  Hieronder staan de meisjes bij de school Ali Alpha Seck in Bandiagara. 

 


Activiteiten Mali 2016

Op 22 oktober 2016 heeft de Walk for Mali plaatsgevonden. Een geslaagde actie op een mooie zonnige zaterdag. De opbrengst was € 800. Dat geld heeft begin 2017 een mooie bestemming gekregen. Op de basisschool in het dorp Goundoly,in de omgeving van Bandiagara, zijn schoolspullen (pennen, schriften, schoolboeken etc.) en schoolmaaltijden uitgereikt. Daarmee worden leerlingen ondersteund die uit arme gezinnen komen en door gebrek aan middelen geen of moeilijk toegang hebben tot onderwijs. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen tijdens de Walk for Mali, nogmaals hartelijk dank!

Schoolkinderen te Goundoly

 
Activiteiten Mali 2015

Voor de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2015 verwijzen we graag naar ons Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Stichting Ambasiekana Mali.