Geef kinderen een toekomst cadeau!

Wat is ons doel?

Het doel van de stichting is: het bevorderen van onderwijs voor kinderen in Mali en het verminderen van vroegtijdige schoolverlating door jonge alleenstaande moeders. De stichting doet dit door het genereren en beheren van donaties. Het gaat om een particulier initiatief dat in samenwerking met een lokale organisatie in Bandiagara, Mali, is opgezet.


Deze lokale organisatie realiseert de opvang van de kinderen.  Zij hebben zich georganiseerd in de vereniging Ambasiekana (ASPD/Ambasiekana). Ambasiekana betekent: veel geluk. Bandiagara is een middelgrote stad (ca. 25.000 inwoners) in het midden van Mali, dat de poort vormt naar het Dogongebied. Het Dogongebied is één van de bekendste toeristische attracties van Mali.

Wat zijn onze activiteiten?                   

Met de opbrengst van onze sponsoractiviteiten ondersteunen wij de activiteiten van onze partnerorganisatie in Bandiagara. Met dit geld ondersteunen zij schoolgaande kinderen door het verstrekken van schoolspullen en/of maaltijden. Omdat de afstanden vaak groot zijn en er geen openbaar vervoer aanwezig is, is onderwijs voor kinderen uit kleine dorpen (zonder school) moeilijk toegankelijk. Vaak is de afstand te groot om tussen de middag of gedurende de schoolweek naar huis te gaan. Door het aanbieden van opvang overdag (incl. maaltijden) en indien nodig tijdens de schoolweek (overnachting), kunnen deze kinderen wel naar school.

Voor de toekomst: bouw van een eigen opvanghuis

Om de activiteiten vanuit een centraal punt te kunnen organiseren, willen we graag een eigen opvanghuis in Bandiagara realiseren. Door onvoorziene omstandigheden is het ons niet gelukt om de sponsoring daarvan rond te krijgen. We zijn daarom op zoek naar nieuwe sponsoren. Met een eigen opvanghuis kunnen we de kinderen niet alleen maaltijden en schoolspullen aanbieden, maar ook overnachting gedurende de schoolweken. Ook kunnen we daar andere activiteiten organiseren die de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Tot die tijd proberen we de kinderen onder te brengen bij gastgezinnen.

Sponsoring                

Om de activiteiten van het project in Mali te kunnen financieren, zijn we afhankelijk van giften van particulieren en bijdragen van sponsors voor onze sponsoractiviteiten. ze

Hoe kunt u een bijdrage leveren aan dit project en waarom zou u dat doen?

Onderwijs is voor kinderen ontzettend belangrijk en kan het verschil betekenen voor hun verdere toekomst. Uw gift kan daaraan een belangrijke bijdrage vormen. Overheidssteun wordt in Mali niet of nauwelijks geboden. Dat betekent dat men afhankelijk is van giften van derden. Uw giften worden rechtstreeks en volledig ingezet ten behoeve van het project.

Wilt u een bijdrage leveren aan onze stichting, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL91 INGB 0006 6692 66.

KvK-nr.: 61663409